สาระข้อมูลการนวด

การนัดหมายล่วงหน้า - การรับนัดนวดนอกสถานที่ 1. เป้าหมายหลัก ในการนวด ที่ท่านต้องการ ตรงกับความสามารถของครูหรือไม่2. ตรวจเช็ค ตารางเวลาของครู ผ่านปฏิทิน ที่แนบไว้ให้ด้านล่าง3. อีเมล์ auksikawellness@gmail.com หรือไลน์ auksika หรือโทร 0994452388ส่งรายละเอียด ในการนัดหมาย 4. โอนจองสิทธิ์ในอัต...
เพศศึกษา คือ
การเรียนการสอนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศของมนุษย์รวมทั้งมนุษย์กายวิภาคศาสตร์ทางเพศ , การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ , กิจกรรมทางเพศ , อนามัยการเจริญพันธุ์ของความสัมพันธ์ทางอารมณ์สิทธิการเจริญพันธุ์และความรับผิดชอบของการละเว้นทางเพศและการควบคุมการเกิด . ลู่ทางทั่วไปสำหรับการสอนเพศศึกษาเป็นพ่อแม่หรือผู้ดูแล บำบัด รักษา สำหรับผู้ที่มีปัญา ด้านสุขภาพ และข้อมูลหลักการสุขภาพของประชาชน

       มะเร็งต่อมลูกหมากขั้นสูง/รุนแรง
มะเร็งต่อมลูกหมากขั้นสูงเป็นโรคมะเร็งที่มีการแพร่กระจายจากต่อมลูกหมากไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกายมากที่สุดกระดูก จะเรียกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจาย มันเป็นไปไม่รักษาได้ แต่การรักษาด้วยฮอร์โมน และ การรักษาอื่น ๆ สามารถควบคุม และลดการแพร่กระจายของเซลย์มะเร็งต่อมลูกหมาก ได้เป็นเวลานานหลายสิบปี 

มะเร็งต่อมลูกหมากขั้นสูงหรือขั้นแพร่กระจาย จะมีการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ มีการแพร่กระจายของเซลย์มะเร็งแล้วเท่านั้น สำหรับผู้ป่วยที่ มีอาการปวด บวมของต่อมลุกหมาก โดยมากจะยังไม่ค่อยได้ถูกรักษา เพราะผู้ป่วยอาจจะยังไม่รู้ตัวเอง จึงยังไม่มีการพบแพทย์ จะได้พบแพทย์ก็ต่อเมื่อ เซลย์มะเร็งนั้นแพร่กระจายไปมากแล้ว จึงทำให้การรักษานั้น ยากที่จะหาย หากเราสามารถมีข้อมูลสุขภาพด้านนี้ไว้ เพื่อดูแลป้องกกันตนเอง จะดีมาก 

มะเร็งต่อมลูกหมากแพร่กระจายไปยัง?

การดูแลแบบประคับประคองตนเองจากมะเร็งต่อมลุกหมากแพร่กระจาย

อาการฉันอาจจะได้รับ ความเมื่อยล้า (เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก) ความเจ็บปวดปัญหาปัสสาวะ ปัญหาลำไส้ กระดูกเปราะ(หัก,เสื่อม) ปัญหาทางเพศ,หย่อนสมรรถนะ Anaemia การบีบอัดกระดูกสันหลังสายแพร่กระจายของเนื้อร้าย (MSCC) Hypercalcaemia ,lymphoedema ปัญหาการรับประทานอาหาร

สุขภาพและการดูแลสังคมมืออาชีพของคุณ ที่ไหนมะเร็งต่อมลูกหมากแพร่กระจายไปยังมะเร็งต่อมลูกหมากสามารถแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย  แต่ที่นิยมมากที่สุดเพื่อกระดูกและต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมลูกหมากยังสามารถแพร่กระจายไปยังกระเพาะปัสสาวะ หรือกดทับบนกระเพาะปัสสาวะ ท่ออสุจิ ผ่านอวัยวะเพศชาย (ท่อปัสสาวะ) กระเพาะปัสสาวะ, หลอดที่ดำเนินการปัสสาวะจากไตไปยังกระเพาะปัสสาวะ (ไต) และเป็นส่วนหนึ่งของลำไส้ (ทวารหนั​​ก)

 


ข้อมูลเพิ่มเติม
มะเร็งต่อมลูกหมากอาจแพร่กระจายไปยัง ปอด ตับและสมอง 


การดูแลแบบประคับประคองคืออะไร
คุณอาจจะได้ยินการดูแลแบบประคับประคองในระยะ การดูแลแบบประคับประคองมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรเทาอาการปวดและอาการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีคนที่มีอารมณ์การสนับสนุนทางกายภาพในทางปฏิบัติและทางจิตวิญญาณที่จะช่วยจัดการกับมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นสูง

การดูแลแบบประคับประคองสามารถให้บริการในขั้นตอนของมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นสูง มันไม่ได้เป็นเพียงสำหรับผู้ชายในขั้นตอนสุดท้ายของชีวิต ผู้ชายที่มีมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นสูงอาจจะมีการดูแลแบบประคับประคองมานานหลายเดือนหรือเป็นปี

รับสมัครพนักงาน 


เงื่อนไขในการสมัครงาน

1.ในระหว่างการฝึกด้วยการเรียนนวดเพื่อทำงาน ทดลองงาน 3 เดือน ระหว่างทดลองงาน ห้ามขาด ลา มาสาย ถ้าจำเป็นจริงๆจะพิจารณาตามเหตุผล ถ้าในกรณีลาป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ ในระหว่างทดลองงานจะได้ค่าแรงในการฝึกงานเป็นรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท เมื่อผ่านทดลองงานแล้วจะได้รับเป็นเงินเดือน เดือนละ 7,800 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จากนั้น ปรับตามความสามารถ

2.ทางร้านบ้านอักษิกา  จะหักค่าประกันงาน จำนวนเงิน 50,000 บาท   โดยหักจากเงินเดือน เดือนละ 2,000 บาท /เดือน  รวม 24 เดือน   หากท่านลาออกภายใน 2 ปีหลังจากทำสัญญา ทางร้านจะไม่คืนเงินจำนวนนี้ให้ แต่หากหลังจาก 2 ปีแล้ว ท่านลาออกโดยถูกต้อง (ลาออกล่วงหน้า 1 เดือน) ทางร้านจะคืนเงินจำนวนนี้ให้ท่าน(โดยหักค่าประกันความเสื่อมเสีย และเสียหาย และค่าวิชาการนวด ไว้ 30,000 บาท) หลังจาก 3 เดือน ให้ท่านมารับเงินประกันคืน 20,000 บาท ที่ร้านด้วยตนเอง หากท่านละเมิดกฎอย่างใดอย่างหนึ่งของร้าน ทางร้านจะไม่คืนเงินจำนวนนี้ให้  

หลังจากลาออกจากร้านแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ของท่านในการไปทำงาน ในลักษณะที่เป็นการดูแลลูกค้าในแบบเดียวกันกับทางร้านเป็นเวลา 3 ปี  หากท่านละเมิดทางร้านจะดำเนินการตามกฎหมายต่อท่านอย่างถึงที่สุด

ห้ามทำการค้าประเวณี หรือ การคบหาคุณลูกค้า ในเชิงชู้สาว โดยเด็ดขาด พบเห็น ให้ออกในทันที โดยไม่จ่ายค่าแรงใดๆๆทั้งสิ้น

3.หลังจากผ่านงานแล้วจะต้องทำสัญญาทำงานกับทางร้านบ้านอักษิกา เป็นเวลา 2 ปีเต็ม โดยจะต่อสัญญาปีต่อปี

4.ทางร้านบ้านอักษิกา สปา ของสงวนสิทธิ์ในการให้ออกของพนักงานได้ทันที ในกรณีที่พนักงานทำผิดกฎและเงื่อนไขของร้านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.เงินประกันจะได้รับเป็นเงินสด หลังจากพ้นสภาพการเป็นพนักงานไปแล้ว 3 เดือนเต็ม โดยจะต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยลายมือชื่อที่ชัดเจน
AYURVEDIC


ธรรมชาติแบบองค์รวมอายุรเวท
อายุรเวทยา (ที่เรียกว่าอายุรเวท) เป็นหนึ่งในระบบการแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลก มันมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและมีการพัฒนาที่มีมานับพันปี ในประเทศสหรัฐอเมริกา, ยาอายุรเวทถือว่าสมบูรณ์และการแพทย์ทางเลือก (CAM) มากขึ้นโดยเฉพาะ CAM ทั้งระบบการแพทย์ วิธีการรักษาจำนวนมากที่ใช้ในการแพทย์อายุรเวทยังใช้ตัวเองเป็นตัวอย่าง CAM สำหรับสมุนไพรนวดและอาหารเฉพาะประเด็นสำคัญเป้าหมายของยาอายุรเวทคือการรวมและความสมดุลของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ นี้เชื่อว่าจะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยและการส่งเสริมสุขภาพการแพทย์อายุรเวทใช้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และเทคนิคในการทำความสะอาดร่างกายและเรียกคืนความสมดุล บางส่วนของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจเป็นอันตรายหากใช้ไม่ถูกต้องหรือไม่มีการควบคุมดูแลของผู้ประกอบการผ่านการฝึกอบรม ตัวอย่างเช่นพืชสมุนไพรบางชนิดอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือมีปฏิสัมพันธ์กับยาทั่วไปก่อนที่จะใช้การรักษาอายุรเวทถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์และประสบการณ์ที่บอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเสริมและทางเลือกใด ๆ ที่คุณใช้ ให้พวกเขามีภาพที่เต็มรูปแบบของสิ่งที่คุณทำในการจัดการสุขภาพของคุณ นี้จะช่วยให้การประสานงานและความปลอดภัยในการดูแลความเป็นมายาอายุรเวทเรียกว่าอายุรเวทมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียหลายพันปีมาแล้ว คำว่า 'อายุรเวท' รวมคำสันสกฤต Ayur (ชีวิต) และพระเวท (วิทยาศาสตร์หรือความรู้) ดังนั้นอายุรเวทหมายถึง 'ศาสตร์แห่งชีวิต.' ในประเทศสหรัฐอเมริกายาอายุรเวทถือว่าเป็นชนิดของ CAM และระบบการแพทย์ทั้ง เช่นเดียวกับระบบดังกล่าวอื่น ๆ ก็จะขึ้นอยู่กับทฤษฎีของการมีสุขภาพและความเจ็บป่วยและวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้มีการจัดการหรือรักษาปัญหาสุขภาพ ยาอายุรเวทมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการและความสมดุลของร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณ; ทำให้บางคนดูว่ามันเป็น 'องค์รวม'. ความสมดุลนี้เชื่อว่าจะนำไปสู่ความสุขและสุขภาพและเพื่อช่วยป้องกันการเจ็บป่วย ยาอายุรเวทยังถือว่าปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่เฉพาะเจาะจง จุดมุ่งหมายหลักของการปฏิบัติอายุรเวทคือการทำความสะอาดร่างกายของสารที่สามารถก่อให้เกิดโรคจึงช่วยกอบกู้ความสามัคคีและความสมดุลของยาอายุรเวทในอินเดียยาอายุรเวทเป็นประสบการณ์ในอินเดียเป็นหนึ่งในระบบที่เก่าแก่ที่สุดของยาในโลก ปฏิบัติอายุรเวทหลายคนลงวันที่ก่อนการเขียนบันทึกและถูกส่งลงมาด้วยคำพูดจากปาก สองหนังสือโบราณที่เขียนในภาษาสันสกฤตกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นตำราหลักในอายุรเวทยา Caraka ซาราและ Sushruta ซารา ข้อความอธิบายแปดสาขาของยาอายุรเวท: ยาภายในการผ่าตัดรักษาโรคศีรษะและลำคอนรีเวชวิทยาสูติศาสตร์และกุมารเวชศาสตร์พิษวิทยาจิตเวชการดูแลของผู้สูงอายุและฟื้นฟูพลังทางเพศยาอายุรเวทยังคงได้รับการฝึกฝนในประเทศอินเดียที่เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของ ประชากรใช้มันเฉพาะหรือร่วมกับการชุมนุม (ตะวันตก) ยา มันยังมีประสบการณ์ในบังคลาเทศ, ศรีลังกา, เนปาลและปากีสถาน เมืองใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดียมีวิทยาลัยอายุรเวทและโรงพยาบาล รัฐบาลอินเดียเริ่มงานวิจัยในการปฏิบัติที่เป็นระบบอายุรเวทในปี 1969 และการทำงานที่ยังคงใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาตามที่ปี 2007 สัมภาษณ์สุขภาพแห่งชาติสำรวจซึ่งรวมถึงการสำรวจที่ครอบคลุมของการใช้ CAM โดยชาวอเมริกันมากกว่า 200,000 ผู้ใหญ่สหรัฐได้ใช้อายุรเวท ยาในปีที่ผ่านแนวคิดพื้นฐานยาอายุรเวทมีรากฐานที่สำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรค แนวคิดเหล่านี้จะทำอย่างไรกับสาขาสากลรัฐธรรมนูญของร่างกาย (Prakriti) และกองกำลังของชีวิต (doshas) สาขา ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนที่สุขภาพของพวกเขาและจักรวาลเป็นพื้นฐานสำหรับวิธีการที่ผู้ปฏิบัติอายุรเวทคิดเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ยาอายุรเวทถือว่าทุกสิ่งในจักรวาล (ทั้งชีวิตและ nonliving) จะร่วมกันมนุษย์ทุกคนมีองค์ประกอบที่สามารถพบได้ในจักรวาลสุขภาพจะดีถ้าใจและร่างกายอยู่ในความสามัคคีและการทำงานร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่งกับ จักรวาลเป็นธรรมชาติและสุขภาพโรคเกิดขึ้นเมื่อบุคคลที่จะออกจากความสามัคคีกับจักรวาล การหยุดชะงักจะมีร่างกายอารมณ์ทางจิตวิญญาณหรือการรวมกันของเหล่านี้รัฐธรรมนูญ (Prakriti) ยาอายุรเวทยังมีความเชื่อที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของร่างกาย รัฐธรรมนูญหมายถึงสุขภาพของบุคคลทั่วไปโอกาสที่จะกลายเป็นออกจากยอดเงินและความสามารถในการต่อต้านและกู้คืนจากโรคหรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ รัฐธรรมนูญที่เรียกว่า Prakriti Prakriti คือการรวมกันที่ไม่ซ้ำกันของบุคคลที่มีลักษณะทางกายภาพและทางด้านจิตใจและวิธีการทำงานของร่างกายในการรักษาสุขภาพ มันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆเช่นการย่อยอาหารและวิธีการที่ข้อเสนอของร่างกายด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีของเสีย Prakriti เชื่อว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิตของบุคคล FORCES ชีวิต (doshas) ลักษณะสำคัญของ Prakriti เป็นกองกำลังสามชีวิตหรือพลังงานที่เรียกว่า doshas ซึ่งควบคุมกิจกรรมของร่างกาย โอกาสของบุคคลในการพัฒนาบางประเภทของโรคที่มีความคิดที่จะเกี่ยวข้องกับวิธีการที่มีความสมดุล doshas รัฐของร่างกายและปัจจัยทางจิตหรือการดำเนินชีวิต ยาอายุรเวทถือความเชื่อต่อไปนี้เกี่ยวกับสาม doshas: แต่ละ dosha ถูกสร้างขึ้นจากสองห้าองค์ประกอบพื้นฐาน: อีเธอร์ (แดนทางตอนบนของพื้นที่), อากาศ, ไฟไหม้, น้ำและแผ่นดินแต่ละ dosha มีความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานของร่างกาย และสามารถไม่พอใจด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันแต่ละคนมีการผสมผสานเอกลักษณ์ของทั้งสาม doshas แม้ว่าหนึ่ง dosha มักจะ prominent.Doshas อย่างต่อเนื่องและถูกสร้างขึ้นโดยการปฏิรูปอาหารกิจกรรมและกระบวนการทางร่างกายแต่ละ dosha ได้ของตัวเองทางร่างกายและจิตใจ ลักษณะความไม่สมดุลของ dosha จะผลิตอาการที่เป็นเอกลักษณ์ของ dosha ที่ ความไม่สมดุลที่อาจจะเกิดจากอายุของบุคคล, การดำเนินชีวิตที่ไม่แข็งแรงหรืออาหาร; มากเกินไปหรือการออกแรงทางจิตและทางกายภาพน้อยเกินไป ฤดูกาล หรือการป้องกันไม่เพียงพอจากสภาพอากาศสารเคมีหรือเชื้อโรคdoshas เป็นที่รู้จักกันโดยชื่อภาษาสันสกฤตเดิมของพวกเขา Vata, นกและ kapha Vata dosha ประกอบด้วยองค์ประกอบอีเทอร์และอากาศ ก็ถือว่า dosha มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะการควบคุมกระบวนการของร่างกายขั้นพื้นฐานมากเช่นการแบ่งเซลล์หัวใจ, การหายใจ, การปล่อยของเสียและจิตใจ Vata สามารถ aggravated โดยยกตัวอย่างเช่นความกลัวความเศร้าโศกอยู่ขึ้นในช่วงดึกกินผลไม้แห้งหรือกินก่อนอาหารก่อนหน้าจะถูกย่อย คนที่มีความเป็น Vata dosha หลักของพวกเขามีความคิดที่จะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่จะผิวหนังและระบบประสาทเงื่อนไขโรคไขข้ออักเสบ, โรคหัวใจ, ความวิตกกังวลและนอนไม่หลับ PITTA dosha เป็นองค์ประกอบไฟและน้ำ Pitta ควบคุมฮอร์โมนและระบบย่อยอาหาร คนที่มีความไม่สมดุลของนกอาจพบอารมณ์เชิงลบเช่นความโกรธและอาจมีอาการทางกายภาพเช่นอิจฉาริษยาภายใน 2 หรือ 3 ชั่วโมงของการรับประทานอาหาร นกไม่พอใจโดยยกตัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารที่มีรสเผ็ดหรือรสเปรี้ยวอาหารอ่อนเพลียหรือใช้เวลามากเกินไปในดวงอาทิตย์ คนที่มีความ pittaconstitution ส่วนใหญ่มีความคิดที่จะไวต่อความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ, โรคติดเชื้อและเงื่อนไขทางเดินอาหารเช่นโรค Crohn ของ Kapha Dosha รวมองค์ประกอบน้ำและแผ่นดิน Kapha ช่วยรักษาความแข็งแรงและภูมิคุ้มกันและการควบคุมการเจริญเติบโต ความไม่สมดุลของ kapha dosha อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ทันทีหลังจากที่รับประทานอาหาร Kapha เป็น aggravated โดยยกตัวอย่างเช่นความโลภ, นอนหลับช่วงกลางวันรับประทานอาหารหวานมากเกินไปหลังจากการรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่เต็มไปด้วยและการรับประทานอาหารและดื่มอาหารและเครื่องดื่มที่มีเกลือมากเกินไปและน้ำ (โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิ) ผู้ที่มี dosha kapha เด่นมีความคิดที่จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน, มะเร็ง, โรคอ้วน, โรคระบบทางเดินหายใจและเช่นโรคหอบหืดการรักษาการรักษาอายุรเวทเหมาะกับรัฐธรรมนูญของแต่ละคน ผู้ประกอบการคาดหวังว่าผู้ป่วยจะต้องมีผู้เข้าร่วมงานเพราะการรักษาอายุรเวทมากต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอาหารของวิถีชีวิตและนิสัย ผู้ป่วย dosha BALANCE ปฏิบัติอายุรเวทก่อนกำหนดของผู้ป่วย dosha หลักและความสมดุลในสาม doshas โดย: ถามเกี่ยวกับอาหารพฤติกรรมการปฏิบัติวิถีชีวิตความเจ็บป่วยที่ผ่านมา (รวมทั้งเหตุผลและอาการ) และความยืดหยุ่น (ความสามารถในการกู้คืนได้อย่างรวดเร็วจากการเจ็บป่วยหรือความพ่ายแพ้) การสังเกตดังกล่าวทางกายภาพ ลักษณะเป็นฟันและลิ้นผิวหนังตาน้ำหนักและลักษณะโดยรวมของการตรวจสอบของผู้ป่วยปัสสาวะอุจจาระพูดและเสียงและชีพจร (แต่ละ dosha เป็นความคิดที่จะทำให้ชนิดหนึ่งของพัลส์) การปฏิบัติรักษา เป้าหมายของการรักษาอายุรเวทรวมถึงการขจัดสิ่งสกปรกลดอาการเพิ่มความต้านทานต่อโรคและลดความวิตกกังวลและเพิ่มความสามัคคีในชีวิตของผู้ป่วย ประกอบการใช้ความหลากหลายของวิธีการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ขจัดสิ่งสกปรก กระบวนการที่เรียกว่า Panchakarma มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความสะอาดร่างกายโดย eliminatingama Ama อธิบายว่าเป็นอาหารไม่ได้แยกแยะที่เกาะติดเนื้อเยื่อรบกวนการทำงานปกติของร่างกายและนำไปสู่การเกิดโรค Panchakarma มุ่งเน้นไปที่การขจัดอะผ่านระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจ enemas นวดน้ำมันในทางการแพทย์ยาพ่นจมูกและวิธีการอื่น ๆ อาจจะใช้ในการลดอาการ แพทย์อาจแนะนำตัวเลือกต่างๆรวมถึงการออกกำลังกายทางกายภาพยืด, การหายใจการออกกำลังกายการทำสมาธินวด, นอนอยู่ในดวงอาทิตย์และการเปลี่ยนอาหาร ผู้ป่วยอาจต้องใช้เวลาบางสมุนไพรมักจะกับน้ำผึ้งที่จะทำให้การย่อยได้ง่ายขึ้น บางครั้งอาหารที่ถูก จำกัด อาหารบางชนิด ขนาดเล็กจำนวนมากที่ทำจากโลหะและแร่ธาตุการเตรียมการเช่นทองหรือเหล็กนอกจากนี้ยังอาจจะได้รับการเพิ่มความต้านทานต่อโรค ประกอบการอาจรวมหลายสมุนไพรโปรตีนแร่ธาตุและวิตามินในยาบำรุงเพื่อปรับปรุงการย่อยอาหารและเพิ่มความอยากอาหารและภูมิคุ้มกัน ยาบำรุงเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับสูตรจากตำราโบราณต้องกังวลและลดการเพิ่ม HARMONY ยาอายุรเวทเน้นการบำรุงรักษาจิตใจและจิตวิญญาณ ผู้ประกอบการอาจแนะนำการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความวิตกกังวลและการใช้เทคนิคที่ส่งเสริมความเป็นอิสระของอารมณ์เชิงลบและการใช้พืช การรักษาอายุรเวทต้องพึ่งพาสมุนไพรและพืชอื่น ๆ รวมทั้งน้ำมันและเครื่องเทศที่พบบ่อย ปัจจุบันกว่า 600 สูตรสมุนไพรและยาเสพติด 250 โรงงานเดียวจะรวมอยู่ใน 'ยา' ของการรักษาอายุรเวท ในอดีตยาอายุรเวทได้มีการจัดกลุ่มสารประกอบจากพืชเป็นหมวดหมู่ตามผลกระทบของพวกเขา (เช่นการรักษาส่งเสริมพลังหรือการบรรเทาอาการปวด) สารประกอบที่อธิบายไว้ในข้อความที่ออกโดยหน่วยงานทางการแพทย์แห่งชาติในอินเดีย บางครั้งพืชจะผสมกับโลหะหรือสารธรรมชาติที่เกิดขึ้นอื่น ๆ เพื่อให้สูตรที่จัดเตรียมตามขั้นตอนข้อความอายุรเวทที่เฉพาะเจาะจง การเตรียมการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสมุนไพรต่างๆและสารสกัดจากสมุนไพรและการรักษาความร้อนที่แม่นยำการฝึกอบรมผู้ประกอบการและการรับรองการศึกษาผู้ปฏิบัติงานจำนวนมากในอินเดียที่มีมากกว่า 150 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตวิทยาลัย 30 การแพทย์อายุรเวท การฝึกอบรมสามารถใช้เวลา 5 ปีหรือนานกว่านั้น นักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมอายุรเวทในอินเดียจะได้รับทั้งปริญญาตรี (ปริญญาตรีแพทย์อายุรเวทและศัลยกรรม, BAMS) หรือปริญญาเอก (หมอแพทย์อายุรเวทและศัลยกรรมเขื่อน) มี หลังจากสำเร็จการศึกษาบางปฏิบัติอายุรเวทเลือกที่จะให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น ๆ สหรัฐอเมริกาไม่มีมาตรฐานแห่งชาติสำหรับการฝึกอบรมหรือการรับรองปฏิบัติอายุรเวทแม้ว่ารัฐเพียงไม่กี่ได้รับการอนุมัติโรงเรียนอายุรเวทเป็นสถาบันการศึกษาที่ความกังวลเกี่ยวกับยาอายุรเวทอายุรเวทการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาที่มักจะมีสมุนไพรโลหะแร่ธาตุหรือวัสดุอื่น ๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในประเทศอินเดียและประเทศอื่น ๆ มีขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับยาเหล่านี้ ความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับความเป็นพิษสูตรปฏิสัมพันธ์และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ความเป็นพิษ ยาอายุรเวทมีศักยภาพในการเป็นพิษ วัสดุจำนวนมากที่ใช้ในพวกเขายังไม่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงในการวิจัยทั้งตะวันตกหรืออินเดีย ในประเทศสหรัฐอเมริกายาอายุรเวทถูกควบคุมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่นนี้พวกเขาไม่จำเป็นต้องตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพมาตรฐานสำหรับยาทั่วไป การศึกษา nccam รับการสนับสนุนการตีพิมพ์ในปี 2004 พบว่าจาก 70 เยียวยาอายุรเวทซื้อมากกว่าที่เคาน์เตอร์ (ทั้งหมดที่ผลิตในเอเชียใต้), 14 มีตะกั่วปรอทและ / หรือสารหนูในระดับที่อาจเป็นอันตราย นอกจากนี้ในปี 2004 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรครายงานว่า 12 รายของพิษตะกั่วที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีการเชื่อมโยงกับการใช้ยาอายุรเวท สูตร ยาอายุรเวทส่วนใหญ่ประกอบด้วยการรวมกันของสมุนไพรและยารักษาโรคอื่น ๆ มันสามารถเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะทราบว่าชิ้นส่วนที่จะมีผลกระทบและทำไม ปฏิสัมพันธ์ เมื่อใดก็ตามที่สองคนหรือมากกว่ายาที่มีการใช้มีศักยภาพสำหรับพวกเขาที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ เป็นผลให้ประสิทธิภาพของอย่างน้อยหนึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในร่างกาย หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทดลองทางคลินิกมากที่สุด (เช่นการศึกษาในคน) ของวิธีการอายุรเวทได้รับขนาดเล็กมีปัญหากับการออกแบบการวิจัยขาดกลุ่มควบคุมที่เหมาะสมหรือมีปัญหาอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบที่มีความหมายว่าผลลัพธ์ที่ได้ ดังนั้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปอายุรเวทและการวิจัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในจุดอื่นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ยาอายุรเวทบอกผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเสริมและทางเลือกใด ๆ ที่คุณใช้รวมทั้ง ยาอายุรเวท ให้พวกเขามีภาพที่เต็มรูปแบบของสิ่งที่คุณทำในการจัดการสุขภาพของคุณ นี้จะช่วยให้เพื่อให้แน่ใจว่าการประสานงานและความปลอดภัยในการดูแลสตรีที่กำลังตั้งครรภ์หรือการพยาบาลหรือคนที่มีความคิดของการใช้การรักษาด้วยอายุรเวทในการรักษาเด็กที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบเพื่อให้คำปรึกษาผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของพวกเขามันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าใด ๆ การวินิจฉัยโรคหรือภาวะที่ได้รับการทำโดยผู้ให้บริการที่มีการฝึกอบรมทางการแพทย์ที่สำคัญทั่วไปและประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการที่เป็นโรคหรือสภาพการพิสูจน์แล้วการรักษาทั่วไปไม่ควรจะถูกแทนที่ด้วยการรักษา CAM ที่มามันจะดีกว่าที่จะใช้เยียวยาอายุรเวทภายใต้การดูแล ของผู้ประกอบการด้านการแพทย์อายุรเวทมากกว่าที่จะพยายามที่จะรักษาตัวเองก่อนที่จะใช้การรักษาอายุรเวทถามเกี่ยวกับการฝึกอบรมแพทย์และประสบการณ์พบว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มงวดใด ๆ ที่ได้รับการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาที่คุณมีความสนใจอ้างอิงบาร์นส์ น. บลูม B , อาร์ Nahin สมบูรณ์และการแพทย์ทางเลือกใช้ในหมู่เด็กและผู้ใหญ่. สหรัฐอเมริกา 2007 CDC สถิติแห่งชาติรายงานสุขภาพที่ 12 2008 Chopra, Doiphode VV แนวคิดอายุรเวทยาหลักในการรักษาหลักการและความเกี่ยวข้องในปัจจุบัน คลินิกการแพทย์ของทวีปอเมริกาเหนือ 2002; 86 (1) :75-88 Courson วอชิงตัน ใบอนุญาตของรัฐและการปฏิบัติอายุรเวท: การวางแผนสำหรับอนาคตการจัดการ present.Newsletter ของอายุรเวทแห่งชาติสมาคมการแพทย์ [วารสารออนไลน์] ฤดูใบไม้ร่วง 2003. เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2008 ดอดส์เจ รู้ว่าผู้ให้บริการ CAM ของคุณ แถลงการณ์ของอเมริกันสถาบันกระดูกและข้อสมาคมศัลยแพทย์ / อเมริกันของศัลยแพทย์กระดูกและข้อ [วารสารออนไลน์] ธันวาคม 2002. สืบค้น 14 กุมภาพันธ์ 2008 Gogtay นิวเจอร์ซีย์ Bhatt HA, Dalvi เอสเอส, et al การใช้งานและความปลอดภัยของยาอินเดียไม่ allopathic ความปลอดภัยยาเสพติด 2002; 25 (14) :1005-1019 เป็นพิษตะกั่วที่เกี่ยวข้องกับยาอายุรเวทห้ารัฐ 2000-2003 การป่วยและการตายของรายงานประจำสัปดาห์ ศูนย์ควบคุมโรคและการป้องกันเว็บไซต์ เข้าถึงได้ใน 14 กุมภาพันธ์ 2008 Lodha อาร์เอ Bagga ระบบอินเดียแบบดั้งเดิมของยา พงศาวดารของสถาบันการแพทย์, สิงคโปร์ 2000; 29 (1) :37-41 L Mishra, ซิงห์บีบีเอส Dagenais อายุรเวท: มุมมองทางประวัติศาสตร์และหลักการของระบบการรักษาพยาบาลแบบดั้งเดิมในประเทศอินเดีย การบำบัดทางเลือกในการแพทย์และสุขภาพ 2001 7 (2) :36-42 L Mishra, ซิงห์บีบีเอส Dagenais การดูแลสุขภาพและการจัดการโรคในอายุรเวท การบำบัดทางเลือกในการแพทย์และสุขภาพ 2001 7 (2) :44-50 Saper RB, Kales SN, Paquin J, et al ปริมาณโลหะหนักของอายุรเวท products.Journal ยาสมุนไพรของสมาคมการแพทย์อเมริกัน 2004; 292 (23) :2868-2873 การ์เคเลี้ยว LP ระบบแบบดั้งเดิมของยา แพทย์และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายคลินิกของทวีปอเมริกาเหนือ 2004; 15 (4) :725-747 ซิงห์ BB, Vinjamury SP, เด Martirosian-C, et al สมุนไพรอายุรเวทและหลักประกันไขมัน: การทบทวนระบบการควบคุมสุ่มคัดเลือกและการออกแบบกึ่งทดลอง การบำบัดทางเลือกในการแพทย์และสุขภาพ 2007 13 (4) :22-28 Subbarayappa BV รากของยาโบราณเค้าร่างประวัติศาสตร์ วารสารชีววิทยาศาสตร์ 2001 26 (2) :135-144
 
*ขอบคุณรูปประกอบบางส่วนจากอินเตอร์เน็ต
โทร. ประชาชื่น 080 195 6554
Email    :  auksikawellness@gmail.com 
Line ID  : @auksika 
ให้คำแนะนำก่อนการนวด 
เราทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความสามารถเท่านั้น
 
เว็บสำเร็จรูป
×