การนัดหมายล่วงหน้า - การรับนัดนวดนอกสถานที่ 


1. เป้าหมายหลัก ในการนวด ที่ท่านต้องการ ตรงกับความสามารถของครูหรือไม่

2. ตรวจเช็ค ตารางเวลาของครู ผ่านปฏิทิน ที่แนบไว้ให้ด้านล่าง

3. อีเมล์ auksikawellness@gmail.com หรือไลน์ auksika หรือโทร 0994452388
ส่งรายละเอียด ในการนัดหมาย 

4. โอนจองสิทธิ์ในอัตราค่าบริการ ล่วงหน้า 100 % ของรายการทรี้ทเม้นท์ ที่แจ้งจอง 

5. ในการนวดนอกสถานที่ มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งละ 1,000 บาท 

กรณีต่างจังหวัด ค่าบริการการนวด เหมาจ่าย 4 ชั่วโมงในการนวด + ค่าเดินทางคิดตามจริง เช่น...ในกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน 

5. ในการจอง หากไม่สามารถเข้ารับบริการ หรือ มีการเลื่อนนัด ยกเลิก ขอให้สิทธิ์ในการจองนั้น เป็นของครูทันที โดยสงวนห์สิทธิ์ในการคืนเงินใดๆ 

6. รับการโอนจอง เป็นสำคัญเท่านั้น จึงจะสามารถรับนัดค่ะ ต้องขออภัยอย่างมาก ดิฉันทำงานคนเดียว เลี้ยงดูลูกๆ  หลายท่าน จองปากเปล่า ทำให้ดิฉันเสียโอกาส ในการหารายได้ ดังนั้น กฏ กติกา ของดิฉัน จึงเป็นเช่นนี้  ขอบพระคุณมากๆ ในทุกๆท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ ในการรับบริการ 

ครูน้ำเงิน นางสาว อังค์วรา เวียงธรรม 
Master ศาสตร์แม่แก่  29/12/62 เวลา 0 : 59 น
 
 
  
  มาทำความรู้จักกับโรคต่อมลูกหมากกันดีกว่า

โรคต่อมลูกหมากโตคืออะไร
     ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่มีเฉพาะในผู้ชาย โดยอยู่คู่กับผู้ชายทุกคนมาตั้งแต่เกิด ต่อมลูกหมากอยู่บริเวณรอบท่อปัสสวะ ทำหน้าที่สร้างน้ำหล่อเลี้ยงตัวอสุจิ และสารพีเอสเอ(PSA ; prostate specific antigen) ซึ่งเป็นสารที่ทำให้น้ำอสุจิไม่เกาะกันเป็นก้อนเหนียวข้น หลายๆ ท่านคงจะมีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นหรือได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับโรคต่อมลูกหมากโต มะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งเป็นโรคของชายสูงวัย และเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ชายวัยนี้มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายปัสสาวะที่พบได้บ่อยมาก ดังนั้น เราควรที่จะมาทำความรู้จักโรคต่อมลูกหมากโตกันดีกว่า เนื้องอกของต่อมลูกหมากจะโตเริ่มพบได้หลังอายุ 40 ปี แต่คนไข้ส่วนใหญ่จะแสดงอาการหลัง 50 ปีไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ อุบัติการณ์การพบเนื้องอกของต่อมลูกหมากจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุที่มากขึ้น แต่เป็นตภาวะที่สามารถรักษาได้ในผู้ชายที่มีอายุ 60-69 ปี พบได้มากกว่าร้อยละ 50 และในผู้ที่มีอายุระหว่าง 70-89 ปี จะพบประมาณร้อยละ 90

สาเหตุของต่อมลูกหมากโต
     ยังไม่มีหลักฐานกานยืนยันถึงสาเหตุที่แท้จริงของต่อมลูกหมากโต ขนาดของต่อมลูกหมากจะมีการโตขึ้นครั้งแรกจริงๆ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และน่าจะสัมพันธ์กับระดับของฮอร์โมนเพศชาย หรือ testosterone ในช่วงอายุ 30-40 ปี ต่อมลูกหมากจะมีขนาดโตขึ้นเล็กน้อย หลังจากนั้นก็จะหยุดโต จนกระทั่งอายุ 45-50 ปี ก็อาจจะเกิดการขยายขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ

อาการของต่อมลูกหมากโต
     อาการแสดงแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มอาการ อย่างแรกคือ อาการปัสสาวะบ่อย ร่วมกับการอักเสบขัดได้ เนื่องจากการที่กระเพาะปัสสาวะหนาตัวขึ้นเพื่อเพิ่มแรงบีบตัวให้สามารถปัสสาวะผ่านรูแคบๆได้ และภาวะติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะจาการที่ปัสสาวะตกค้างออกไม่หมด และอาการกลุ่มที่ 2 คือ การปัสสาวะลำบาก ไม่พุ่ง เบ่งนานกว่าจะออก ซึ่งอาการส่วนใหญ่เกิดเนื่องจากการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบในเนื้องอกของต่อมลูกหมากทำให้ท่อปัสสาวะตีบแคบลง
     นอกจากนี้ ยังเกิดจากขนาดของต่อมลูกหมากที่โตไปกดเบียดอุดกั้นบริเวณคอของปัสสาวะ อาการที่พบจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
ปัสสาวะไม่พุ่ง ปัสสาวะสะดุด เบ่งนานกว่าจะออก 
เกิดความรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะขึ้นมาทันที และกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 
มีปัสสาวะเล็ด หรือไหลเป็นหยด ๆ ก่อนและหลังจากถ่ายปัสสาวะเสร็จแล้ว 
ปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืน

การวินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโต
     การวินิจฉัยโรคต่อมลูกหมากโตทำได้โดยดูจากอาการ อายุของคนไข้ การซักประวัติเพื่อแยกสาเหตุอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดอาการคล้ายๆ กับต่อมลูกหมากโตได้ เช่น ท่อปัสสวะตีบ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะพิการ นอกจากนี้ แพทย์อาจจะให้ท่านทำการตอบแบบสอบถามอาการทางด้านปัสสาวะด้วยตนเอง เพื่อประเมินความรุนแรงของอาการหรืออาจใช้ติดตามผลการรักษาได้ จากนั้นแพทย์จะทำการตรวจทางทวารหนักเพื่อตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก และประเมินขนาดของต่อมลูกหมากเพื่อเลือกการรักษาที่เหมาะสม ท่านอาจจะได้รับการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจหาระดับของสารพีเอสเอเพื่อคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจเลือดดูการทำงานของไต ตรวจปัสสาวะ และตรวจพิเศษอื่นๆ เพื่อช่วยให้พบสาเหตุที่แท้จริงของอาการทางด้านปัสสาวะของท่าน เช่น การส่องกล้อง การตรวจวัดความแรงของการปัสสาวะ


การรักษาโรคต่อมลูกหมากโต
     ในรายการที่อาการยังน้อยการปรับพฤติกรรมอาจช่วยทำให้อาการดีขึ้น ได้แก่ หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมากเกินไปโดยเฉพาะเวลาจะเข้านอน งดกาแฟ ชา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้เข้าห้องน้ำบ่อย หลีกเลี่ยงยาชหวัดชนิดลดอาการคัดจมูก เนื่องจากอาจจะทำให้กล้ามเนื้อเรียบในต่อมลูกหมากมีการบีบตัวมากขึ้น ถ้าอาการต่าง ๆ ไม่ดีขึ้นแพทย์จะนิยมให้ยาคลายกล้ามเนื้อเรียบในต่อมลูกหมาก ?-blockers เพื่อทำให้อาการดีขึ้นเร็ว
แพทย์จะแนะนำการผ่าตัดแก้ไขการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ ถ้ามีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ได้แก่ ปัสสาวะไม่ออกหลายครั้ง มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นเลือดหรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซ้ำซาก ไตวายเนื่องจากปัสสาวะลำบาก ไม่ตอบสนอง ต่อการรักษาด้วยยารับประทาน


การรักษาด้วยการผ่าตัด
     วิธีการผ่าตัดซึ่งถือเป็นมาตรฐานในคนไข้ที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโต คือ การส่องกล้องคว้านต่อมลูกหมาก(Transurenthral Resection of the Prostate; TURP) เครื่องมือผ่านท่อปัสสาวะ แพทย์จะมองผ่านทางกล้องแล้วตัดเอาเนื้องอกที่อุดตันท่อปัสสาวะออก เป็นการผ่าตัดที่ละเอียดอ่อนและเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่ออื่นๆ น้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดผ่าตัดทั่วไป และต้องการระยะพักฟื้นที่สั้นกว่า ส่วนการผ่าตัดด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น การใช้เลเซอร์ตัดต่อมลูกหมาก(Photoselective Vaporization of Prostate; PVP) ยังมีราคาแพงมาก และไม่ได้ชิ้นเนื้อเพื่อไปตรวจหามะเร็ง จึงไม่ได้รับความนิยม แต่มีข้อดีคือ การผ่าตัดทำได้ง่ายกว่า เสียเลือดน้อยกว่า และกลับบ้านได้เร็วขึ้น

เรียบเรียงโดย รศ.นพ.สมบุญ เหลืองวัฒนากิจ แผนกสุขภาพเพศชาย หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 
*ขอบคุณรูปประกอบบางส่วนจากอินเตอร์เน็ต
โทร. ประชาชื่น 080 195 6554
Email    :  auksikawellness@gmail.com 
Line ID  : @auksika 
ให้คำแนะนำก่อนการนวด 
เราทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความสามารถเท่านั้น
 
เว็บสำเร็จรูป
×