Ayurvedic Prostate Treatments   2 ชั่วโมง 4,000 บาท

 

ทรี้ทเม้นท์การนวดเพื่อบำบัดผู้ที่ตัดต่อมลูกหมากออกไปจากร่างกายแล้วหรือยังไม่ตัดก็ตาม

คือทรี้ทเม้นท์ Massage Techniques for Healthy Endocrine System Hot Stone.

เป็นเทคนิคการถ่ายเทความร้อน นวดในระบบสืบพันธุ์โดยเน้นเส้นประสาทที่อัณฑะ

เพื่อสมรรถภาพททางเพศที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

The treatments, massage therapy to the prostate cut away from the body.

The treatment center Massage Techniques for Healthy Endocrine System Hot Stone.

The technique of heat transfer Massage in the reproductive system, with emphasis on testicular nerves.

You will have a better sex performance significantly.Ayurvedic Prostate Treatments

  ท่านใด มีปัญหาต่อมลูกหมากโต ปวด บวม อักเสบ   เราดูแลท่านได้ โดยไม่ต้องผ่าตัด  
   
   ลดอาการปวดบวม อักเสบลงทันที ท่านใดสนใจ จองห้องนวดกันได้ค่ะ   ที่สาขารัตนาธิเบศน์ ทุกๆๆวัน

   การนวดต่อมลูกหมาก เพื่อบำบัดผู้ที่หย่อนสมรรถนะ หรือท่านที่ต้องการนวดเพื่อป้องกันการเกิด มะเร็งต่อมลูกหมาก ในกรณีที่มีอาการต่อมลูกหมากอักเสบ เริ่มโต หรือโตแล้ว อาการเจ็บปวด จะค่อยๆๆเริ่มเกิดมากขึ้น บางรายอาจจะไม่ปวด แต่จะเพิ่มขนาดโตขึ้นเรื่อยๆๆ บางรายต้องผ่าตัดทิ้ง แต่นั่นเป็นทางเลือกสุดท้าย เพราะหากตัดทิ้ง ร่างกายจะขาดฮอร์โมน ส่งผลให้การผลิตเม็ดเลือด การสร้างไขกระดูกน้อยลง โครงสร้างกระดูกจะผุ พรุนได้ง่ายมาก

วิธีการนวดต่อมลูกหมาก อธิบายโดยรวม

จะต้องดูอาการเสียก่อนว่า ต่อมลูกหมากโตและอักเสบมากน้อยแค่ไหน การนวดจะเริ่มจากภายนอก รอบนอก นวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ เส้นประสาทรอบนอก ก่อนจึงจะนวดตำแหน่งใกล้เคียงต่อไป เมื่อการคลายตัวเกิดขึ้น จึงจะนวดบริเวณต่อมลูกหมาก หากไม่เจ็บ จะทำการนวดต่อมลูกหมากโดยตรง อย่างช้าๆๆ เพื่อระบายของเสียที่มีจากการอักเสบ บวมนั้นออกไป  

ประโยชน์ : เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต หัวใจ ระบบน้ำหลือง ต่อมไร้ท่อ ไขกระดูก สมอง และ ระบบปลายประสาท

ต่อมลูกหมากมีหน้าที่สร้างสารน้ำเลี้ยงตัวอสุจิ และเป็นส่วนประกอบของน้ำเลี้ยงอสุจิที่ช่วยให้ตัวอสุจิมีการเคลื่อนที่ออกมาระหว่างมีการหลั่ง

   - ฮอร์โมนเพศชาย (androgen) เป็นสารที่ทำให้ต่อมลูกหมากมีขนาดโตขึ้น ซึ่งฮอร์โมนเพศชายนี้ส่วนใหญ่สร้างมาจากอัณฑะและบางส่วนสร้างมาจากต่อมหมวกไต          

 

   - ต่อมลูกหมากจะโตสัมพันธ์กับอายุของมนุษย์เพศชาย ซึ่งเราจะพบได้ว่าในชายสูงอายุจะมาด้วยเรื่องปัสสาวะลำบาก ซึ่งเกิดจากต่อมลูกหมากโตเบียดท่อทางเดินปัสสาวะให้แคบลง

The prostate is responsible for creating a culture of sperm. And a component of the nutrient that helps sperm motility, sperm are released during ejaculation.

   - Testosterone (androgen), a substance that makes the prostate grow in size. The testosterone is mainly made from the testicles and some made by the adrenal glands.

   - Prostate is associated with older age, male human. We have found that older men with regard to urinary retention. It is caused by an enlarged prostate, urinary squeeze tubes to narrow.

 


สุขภาพต่อมลูกหมากสำคัญ มีผลต่อการ ผลิตน้ำหล่อลื่น ฮอร์โมนเพศมีผลกับขนาดต่อมลูกหมากที่โตขึ้น 
ซึ่งฮอร์โมนและการไหลเวียนโลหิต มีผลให้ไขกระดูกสันหลัง ผลิตเม็ดเลือดแดง ดังนั้น ทุกๆอย่างเกี่ยวพันธุ์กันโดยตรง  ท่านชายที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทอง ต้องดูแลสุขภาพต่อมลูกหมากอย่างดี

 เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 

คนเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็จะค่อยๆ เสื่อมลง  และบางครั้งอาจมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียน  ตามสุขภาพตองแต่ละบุคคล ผู้ชายเมื่ออายุมากขึ้น โรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้หลายโรค แต่ที่พบได้บ่อยและเป็นกันมาก คือโรคต่อมลูกหมากโต

โรคของต่อมลูกหมาก
ต่อมลูกหมากเป็นอวัยวะที่ไม่ค่อยมีโรคภัยมาเบียดเบียน ยกเว้นในกรณีที่เมื่ออายุมากขึ้น ต่อมลูกหมากก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ คือ จะโตขึ้น มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นความเสื่อมตามวัย เหมือนที่เรามีผิวหนังเหี่ยวย่น หรือผมหงอก ขาวนั่นเอง

โรคที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากมี หลายชนิด แต่ส่วนใหญ่ที่พบบ่อย คือ ต่อมลูกหมากอักเสบ และเนื้องอกของต่อมลูกหมาก ซึ่งเนื้องอก ที่ว่านี้แบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ เนื้องอกชนิดธรรมดา และเนื้องอกชนิดร้ายแรง หรือมะเร็ง โดย ทั่วไป เมื่อพูดถึงโรคต่อมลูกหมากโต เรามักจะหมายถึงเนื้องอกชนิดธรรมดา
ในกรณีที่เป็นเนื้องอกชนิดธรรมดา เนื้องอกชนิดนี้จะไม่กลาย เป็นมะเร็ง เพราะเป็นคนละโรคกัน แต่ในบางคนอาจจะเกิดทั้งเนื้องอกธรรมดา และเนื้องอกชนิดร้ายแรง ขึ้นพร้อมๆ กันได้

ต่อมลูกหมากโตโดยปกติจะไม่สามารถคลำได้จากภายนอก จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อแพทย์ทำการตรวจ โดยการใช้มือล้วงทวารหนักเข้าไป จึงจะคลำได้และถึงแม้ต่อมลูก หมากจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงตามวัย คือมีขนาดโตขึ้น แต่อาการของโรคกับขนาดจะไม่สัมพันธ์กันบางคนมีต่อมลูกหมากโตไม่มาก แต่อาการอาจจะเป็นมากได้ หรือบางคนอาจมีต่อมลูกหมากที่โตมาก แต่มีอาการเพียงเล็กน้อยก็เป็นได้ ทั้งนี้เพราะเหตุปัจจัยอื่นๆ อีกมาก มายที่เข้ามาเกี่ยวโยงด้วย

อาการของต่อมลูกหมากโต
อาการหลักๆ ของต่อมลูก หมากโตจะมี ๒ กลุ่ม คือ
๑. อาการจากการอุดตัน (obstructive symptom) อาการ หลักๆ ของผู้ป่วยกลุ่มนี้คือ ต้องเบ่ง ต้องรอนานกว่าจะปัสสาวะออก เมื่อปัสสาวะออกมาแล้วลักษณะปัสสาวะไม่ค่อยพุ่ง หรือพุ่งไม่แรงบางครั้งออกมาเป็นหยดๆ ในรายที่ ผู้ป่วยเป็นมาก อาจถึงขนาดปัสสาวะไม่ออกเลย
๒. อาการที่รบกวน (irritative symptom) คือ อาการที่เราจะรู้สึกได้ว่าไม่ค่อยปกตินักอย่าง เช่น คนส่วนใหญ่เมื่อนอนหลับไปแล้ว อาจตื่นมาเข้าห้องน้ำสัก ๑-๒ ครั้ง แต่ผู้ที่มีอาการของต่อมลูกหมากโตในกลุ่มนี้ จะตื่นมาปัสสาวะบ่อยครั้ง และปัสสาวะแล้วปัสสาวะอีกไม่หมดสักที เมื่อปวดปัสสาวะ จะต้องรีบเข้าห้องน้ำทันทีเพราะอั้นไม่อยู่ และถ้าเข้าห้องน้ำไม่ทัน ก็จะปัสสาวะราดได้

ปัสสาวะเป็นเลือด ไม่ใช่อาการหลักของต่อมลูกหมากโต แต่ว่าเนื้องอกของต่อมลูกหมากก็ทำให้ปัสสาวะเป็นเลือดได้ในบางกรณี คือถ้าต่อมลูกหมากมีอาการอักเสบ หรือว่าปัสสาวะคั่ง เมื่อต่อมลูกหมากบวมมากหรือคั่งมากๆ ก็จะมีเลือดออกได้ แต่ส่วนใหญ่ถ้าปัสสาวะออกมาเป็นเลือด ในการวินิจฉัยแยกโรคแพทย์จะนึกถึงโรคอื่นก่อน เพราะอาการดังกล่าวไม่ใช่อาการนำของโรคนี้

ต่อมลูกหมากโตพบในผู้ชายอายุเท่าใด
อาการของต่อมลูกหมากโต จะเริ่มปรากฏเมื่ออายุประมาณ  ๕๐-๖๐ ปี โดยที่ผู้ชายที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ ๕๐  จะเริ่มมีอาการชัดเจน เมื่อถึงอายุ๘๐ ปี ประมาณร้อยละ ๘๐-๙๐ของคนวัยนี้ จะมีอาการต่อมลูก หมากโต หรืออาจพูดได้ว่า ยิ่งอายุมากขึ้นเท่าใด โอกาสที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วย
ความจริงโรคต่อมลูกหมากโตไม่ใช่เรื่องใหม่ จะว่าไปแล้วต่อมลูกหมากโตถือเป็นโรคชรา หรือ โรคสามัญชนิดหนึ่งที่ผู้สูงอายุสมัย ก่อนเป็นกันมาก และส่วนใหญ่ก็ยอมรับสภาพว่า คนแก่ คนสูงอายุ ต้องมีอาการขัดเบาเป็นธรรมดาจึง มีผู้ที่เป็นโรคนี้และไม่ได้ไปรักษาเป็นจำนวนมาก ในรายที่เป็นรุนแรง ผู้ป่วยจะเสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อนจากอาการไตวาย 
*ขอบคุณรูปประกอบบางส่วนจากอินเตอร์เน็ต
โทร. ประชาชื่น 080 195 6554
Email    :  auksikawellness@gmail.com 
Line ID  : @auksika 
ให้คำแนะนำก่อนการนวด 
เราทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความสามารถเท่านั้น
 
เว็บสำเร็จรูป
×